Vereniging van Energiecoöperaties in Noord-Holland


Samen kunnen we  de realisatie van lokale en duurzame opwek versnellen...

waar we voor staan

Over ons


De Vereniging van Energiecoöperaties in Noord-Holland i.o. komt op voor de belangen van lokale energie-initiatieven. Als coalitie van burgercoöperaties versnellen we de transitie naar duurzame energie en leveren we een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Lees verder

Wat we doen


Belangenbehartiging

De VEC NH komt op voor de belangen van energiecoöperaties bij de Provincie Noord-Holland en andere stakeholders

Fondsenwerving

Samen ontsluiten we voor onze initiatieven fondsen en subsidies zodat we de realisatie van lokale duurzame opwek kunnen versnellen.

Vertegenwoordiging

Als regionale vertegenwoordiger geven we in de provincie Noord-Holland inhoud aan de energieke samenleving

Kennisdeling

Door de reeds aanwezige kennis en ervaring beschikbaar te stellen, ondersteunen we nieuwe initiatieven.

"Coöperaties vinden het vaak lastig om geschikte locaties voor energieprojecten te krijgen. De VEC NH vindt dat overheidsinstanties coöperaties hierbij kunnen ondersteunen."

Meer weten?


Wil je weten hoe we samen jouw burger energie-initiatief kunnen versterken of wil je je aansluiten? Neem dan contact met ons op.

06 10 93 45 30